Vallentuna Näringslivsdag

Torsdag den 10 oktober 2024

Vallentuna Näringslivsdag 2024

Planerna för Vallentuna Näringslivsdag 2024 har påbörjats!

När vi nu har sammanställt Näringslivsdagen 2023 så vet vi att dagen var lyckad och uppskattad av våra besökare. Ett stort tack till er alla besökare. Stort tack till våra sponsorer och partner som gjorde dagen möjlig. Även ett stort tack till er alla som svarade på vår enkät. Vi fick många bra reflektioner och input som vi tar med oss till Vallentuna Näringslivdag 2024.

Nyhetsbrev

* indicates required

Intuit Mailchimp

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙